Informace ke zpracování osobních údajů

Abychom mohli provézt objednávku na našem shopu, potřebujeme od vás emailovou adresu, telefonní číslo a jméno a doručovací adresu, na kterou objednávku doručíme.


 

(dále jako „informační doložka“)

 

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jako „GDPR“) poskytnuté správcem:

Správce:

WormUP s.r.o., IČ: 07994605

se sídlem Žamberecká 483, 517 54 Vamberk

zapsaná obchodní rejstříku vedeném u okresního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43560

(dále jako „správce“ bezeichnet)

 

      V souvislosti uzavřením kupní smlouvy (dále jako „smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, pokud jste fyzická osoba

(dále jako „subjekt údajů“) a správcem jako druhou smluvní stranou Vás správce informuje podle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti z uzavřením smlouvy:

 

1. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem osobních údajů je obchodní společnost WormUP s.r.o., IČ: 07994605, se sídlem Žamberecká 483, 51754 Vamberk, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43560.

1.2. . Kontaktní údaje správce jsou: doručovací adresa Žamberecká 483, 517 54 Vamberk, e-mail info@wormup.com, telefon + 420 602 203 662 (dále jako „kontaktní údaje správce“).

1.3 Správce nejmenoval žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   2.1. Správce zpracovává tyto osobní údaje, které obdržel o subjektu údajů na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu www.wormup.com:

- jméno a příjmení;

- údaje týkající se dopravy (dodací adresa);

- fakturační údaje (IČ, DIČ, sídlo, údaje o daňovém poplatníkovi);

- kontaktní údaje (e-mail, telefon);

- platební údaje (bankovní spoujení);

- jiné informace, které svou povahou odpovídají osobním údajům a které byly subjektem údajů volně sděleny v kontaktním formuláři, aniž by to správce požadoval; (souhrnně jako „osobní údaje“ bezeichnet).

   2.2. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů jsou pouze k níže uvedeným účelům na základě právních podkladů podle čl. 6 odst. 1 GDPR:

   2.2.1. Plnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem;

   2.2.2. Je to nezbytné za účelem splnění zákonných povinností správce (zejména povinností v souvislosti s oznamovací povinností vůči orgánům veřejné správy, které vyplývají z daňových či jiných právních předpisů);

   2.2.3. Kromě toho je používána e-mailová adresa subjektu údajů podle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v pozměněném znění podle oprávněného zájmu správce, aby mohl správce zasílat e-mailem obchodní sdělení. Toto zasílání reklamních sdělení ze strany správce může být subjektem údajů kdykoli vypovězeno. Za tímto účelem archivuje zpracovatel osobních údajů e-mailovou adresu subjektu údajů až do odvolání zasílání komerčních sdělení subjektem údajů; jiné účely pro zpracování e-mailové adresy subjektu údajů nejsou však tímto dotčeny.

  2.3. V případě, že správce použije osobní údaje k jinému účelu, než jak je uvedeno v této informační doložce, musí poskytnout subjektu údajů neprodleně informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace uvedené v této informační doložce.

  2.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

3. JINÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Správce může osobní údaje subjektu údajů poskytnout těmto třetím osobám:

       3.1.1. Externímu poskytovateli účetnických a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnické a daňové agendy správce, externímu poskytovateli právnických služeb;

       3.1.2. Externímu poskytovateli platebních služeb v e-shopu správce;

       3.1.3. Externímu poskytovateli dopravních služeb;

       3.1.4. Veřejným orgánům;

       3.1.5. osobám, které poskytují správci a/nebo jiným příjemcům nebo obchodním partnerům správce serverové, webové, cloudové nebo IT služby , pokud to je nutné ke splnění uvedených účelů.

3.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci.

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy a po dobu níže uvedených časových období:

pět (5) let od splnění smlouvy (odpovídá případné záruce a promlčecí lhůtě pro

obě smluvní strany) nebo po dobu, která je ze zákona platná pro plnění archivačních a dalších zákonných povinností správce, pokud trvají déle než uvedené časové období.

4.2. Zasílání sdělení správce na e-mail subjektu údajů může být subjektem údajů kdykoli zrušeno.

Za tímto účelem archivuje zpracovatel osobních údajů e-mailovou adresu subjektu údajů až do odvolání zasílání komerčních sdělení subjektem údajů; jiné účely pro zpracování e-mailové adresy subjektu údajů nejsou však tímto dotčeny.

 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Podle ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů má subjekt údajů tato práva:

   5.1.1. RECHT AUF ZUGANG k osobním údajům u správce, což znamená, že subjekt údajů může po správci kdykoli požadovat potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány a pokud ano, k jakým účelům, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupňovány a jak dlouho budou zpracovávány, zda má subjekt údajů právo na opravu, výmaz a omezení zpracování nebo na vznesení námitky, odkud osobní údaje pocházejí a zda na základě zpracování osobních údajů dochází k automatickému individuálnímu rozhodování včetně možného profilování.

Subjekt údajů má rovněž právo na obdržení kopie osobních údajů, přičemž první poskytnutí je zdarma a za druhé může správce požadovat přiměřený administrativní poplatek;

  5.1.2. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může správce kdykoli vyzvat, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné;

 5.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, což znamená, že správce musí osobní údaje vymazat, pokud (i) nejsou již zapotřebí k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a pro zpracování již není žádný důvod, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a pro zpracování neexistují žádné převažující oprávněné důvody, (iv) je zpracování nezákonné, (v) existuje zákonná povinnost takto učinit;

5.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že až do urovnání sporů týkajících se zpracování osobních údajů, a sice když (i) subjekt údajů zpochybní správnost osobních údajů, (ii) je zpracování protiprávní, ale subjekt údajů chce místo výmazu pouze jejich omezení, (iii) správce osobní údaje za účelem zpracování již nepotřebuje, ale subjekt údajů ano, nebo (iv) když subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 5.1.6. této informační doložky, může mít správce osobní údaje pouze uložené, přičemž další zpracování podléhá souhlasu subjektu údajů, nebo pokud jsou tyto osobní údaje nezbytné za účelem zjištění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;

   5.1.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ, což znamená, že subjekt údajů má právo obdržet osobní údaje, které jsou správcem poskytovány se souhlasem ke zpracování nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném rozsahu, a dále má právo, pokud to je technicky možné, aby správce předal tyto informace jinému správci;

5.1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, což znamená, že subjekt údajů může u správce vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky, přičemž je správce vyzván, aby osobní údaje nadále nezpracovával, ledaže by prokázal vážné a oprávněné důvody pro zpracování, které převažují zájmy subjektu údajů nebo jeho práva a svobody.

5.2. Všechna práva týkající se osobních údajů uvedená v odstavci výše může subjekt údajů uplatnit vůči správci buď písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů správce .

5.3. Kromě toho má subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz):

 

 

 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů